Profil spoločnosti

Spoločnosť Laserkov a.s. bola založená v roku 1993.

Od začiatku svojej existencie sa zaoberá delením materiálu laserovou technológiou.

Za túto dobu získala množstvo skúseností, vybudovala si stabilnú sieť odberateľov a upevnila miesto na trhu nielen vo svojom regióne, ale aj v zahraničí.

Od roku 2008 spustila do prevádzky vodný lúč, ktorým dopĺňa sortiment materiálov ktoré môže deliť.

Zavedenie systému riadenia kvality ISO 9001 zlepšilo nielen imidž firmy ale samozrejme aj kvalitu ponúkaných služieb.

Firma disponuje vlastnými výrobnými, administratívnymi priestormi a technologickými kapacitami.