Kontakt

LASERKOV a.s.

Adresa
Hospodársky dvor
044 73 Buzica

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sa, vložka číslo 382/V
IČO: 31 668 356
IČ DPH: SK2020496335
Číslo účtu: 661 00 58 012 / 1111 Uni Credit Bank

Telefón: +421 55 489 81 41 – 2
Email: laserkov@laserkov.sk