Profil spoločnosti

LASERKOV a.s.

Spoločnosť Laserkov a.s. bola založená už v roku 1993.
Od začiatku svojej existencie sa zaoberá delením materiálu laserovou technológiou.

Za túto dobu získala množstvo skúsenosti vybudovala si stabilnú sieť odberateľov a upevnila miesto na trhu nielen vo svojom regióne ale aj v zahraničí.

Od roku 2008 spustila do prevádzky vodný lúč, ktorým dopĺňa sortiment materiálov ktoré môže deliť. Zavedenie systému riadenia kvality ISO 9001 zlepšilo nielen imidž firmy ale samozrejme aj kvalitu ponúkaných služieb. Firma disponuje vlastnými výrobnými, administratívnymi priestormi a technologickými kapacitami.

Kontaktné údaje

LASERKOV a.s.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sa, vložka číslo 382/V

IČO: 31 668 356
IČ DPH: SK2020496335
Číslo účtu: 661 00 58 012 / 1111   Uni Credit Bank

Telefón

+421 55 489 81 41 – 2

Email

laserkov@laserkov.sk

Fax

+421 55 466 57 14

Adresa

Hospodársky dvor
044 73 Buzica